©Light Tuchihi,Saori Toyota/KADOKAWA/ShinchoYusha Partners