© NATSUKI TAKAYA.HAKUSENSHA/FRUITS BASKET PROJECT

FB-EP01

Fruits Basket – Episode 01 (Ger Sub)

FB-EP02

Fruits Basket – Episode 02 (Ger Sub)

FB-EP03

Fruits Basket – Episode 03 (Ger Sub)

FB-EP04

Fruits Basket – Episode 04 (Ger Sub)

FB-EP05

Fruits Basket – Episode 05 (Ger Sub)

FB-EP06

Fruits Basket – Episode 06 (Ger Sub)