©2017 Ryo Mizuno, Miyuu / KADOKAWA / Eramu Mage Academy